1. Giriş

Dart 2.9 versiyonu ile birlikte büyük bir değişikliğe imza attı. Null Safety, (Null Güvenliği) birçok kod probleminden kaçınmamıza ve kod performansımızı iyileştirmemize katkıda bulunuyor. Bu yazıda sizlere, -en basit haliyle- yapılan değişikliğin ne olduğundan bahsedeceğim ve bu yeniliğin gerek eski kodlarınıza, gerekse gelecekte yazacağınız kodlara nasıl uygulanabileceğini göstermiş olacağım.

2. Dart’ın Veri Türleri Sistemi

Halihazırda Dart içerisindeki tür sistemi (Type System), birçok hatalı kodlamanın önüne geçebilmektedir. Aşağıdaki kodda gördüğünüz gibi, int bir değişkene (yil), String bir değer ataması yaptığımızda, kodun derlenmediğini ve hatanın düzeltilmesi gerektiği ile ilgili bir hata mesajı geldiğini görürüz.


Which sector should I invest in which safe city?

1. Introduction

1.1. Description & Discussion of the Background

Turkey is an earthquake populous country with 82 million inhabitants. It consists of 81 provinces. It is surrounded by the North Anatolia, Western Anatolia and Southeastern Anatolia earthquake zones. The diversity of landforms in Turkey, is a result of earth movement that shaped the terrain in the region for thousands of years.

It has extinct volcanoes and earthquakes still occur frequently. In the north and east of the country, there are large fault lines that cause earthquakes today. The great Marmara earthquake that occurred on the North Anatolian Fault Line in…


Sayfalar Arası Geçiş

Flutter’da tek sayfa tasarımını yapmak kadar, oluşturulan çoklu sayfalar arasındaki geçişi sağlamak da önemlidir. Bazen bir sayfadan diğerine geçerken, önceki sayfaya geri dönülmesini istemeyebiliriz ya da bir sayfada kullanıcıdan edindiğimiz bir bilgiyi, başka bir sayfada kullanmak isteyebiliriz.

Bu makalede sizlere Flutter’da sayfalar arası geçişlerin nasıl yapıldığıyla ilgili ayrıntıları aktaracağım. Basit olanından, ayrıntılı olanına doğru bir yolculuğa çıkacağız.

1) Navigator.push & MaterialPageRoute & Navigator.pop

İlk olarak sayfalar arası geçişler için Navigator sınıfını kullanacağız. Bu amaçla üç sayfalı bir örneği incelemekle başlayacağız. Şimdi bu konuya özel Flutter’da yeni bir proje başlatın ve aşağıdaki gibi; Sayfa 1, Sayfa 2 ve Sayfa 3 şeklinde üç sınıf oluşturun. …


Flutter ile uygulama yazmaya başlamadan önce temel bileşenlerin (yani orijinal adıyla temel widget’ların) iyi bilinmesi gerekiyor. Bu yazımızda hemen her uygulamada kullanılabilen temel bileşenlerin (şimdilik) üçünü ayrıntılı olarak işleyeceğiz.

1. Container

Türkçeye de geçmiş bir kelime olan (Konteyner) Container’ı, içerisine nesneler yerleştirebileceğimiz bir kutu olarak tanımlayabiliriz. Flutter’da oluşturduğumuz Container Widget’ı, bize yapacağımız tasarım için sınırlarını belirleyeceğimiz bir alan sağlar. Bu alanı, kendi sahip olduğu parametrelerle dilediğimiz gibi şekillendirebiliriz.

Widget içerisindeki tüm parametreler opsiyoneldir. Yani her parametreyi kullanmak zorunda değilsiniz. Yukarıdaki kodu, Material Design tasarımdaki Scaffold() widgetının body: parametresinde aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

Kodu Flutter projenizde bulunan main.dart dosyasına ekleyip, çalıştırdığınızda ortaya…

Zeki ÇIPLAK

Physics, Data & Computer Science.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store